Giới thiệu chung 
Định hướng phát triển

Nhân lực:
Lấy con người làm trung tâm; phát triển nguồn nhân lực hiện tại thông qua các khóa đào tạo trong nước và quốc tế;
Bổ sung nguồn nhân lực có trình độ cao, kinh nghiệm thực tiễn; kết hợp chặt chẽ các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp.
Luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần Cán bộ - Công nhân viên để kích thích sự năng động, sáng tạo.
Quy mô sản xuất:
Mở rộng quy mô sản xuất với công nghệ tiên tiến song song với bảo vệ môi trường.
Sản phẩm:
Đa dạng hóa các loại sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường trong lĩnh vực: Kinh doanh XNK phân bón; Đầu tư – phát triển BĐS tại Việt Nam.

Chất lượng
Luôn cải thiện và nâng cao chất lượng

Thị trường
Mở rộng thị trường, thị phần trong nước
Hợp tác quốc tế, đưa thương hiệu Năm Sao vươn ra khu vực và thế giới.

Quan điểm về lợi thế cạnh tranh
Lợi thế cạnh tranh có được và phát triển bền vững thông qua chiến lược cạnh tranh "công nghệ dẫn đầu", luôn đầu tư đổi mới cải tiến không ngừng để đa dạng hóa sản phẩm, giữ vững ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý.

Giá trị cốt lõi

Lấy yếu tố con người làm trung tâm: Đoàn kết - Kỷ luật - Năng động - Sáng tạo - Trung thực - Đạo đức.
Đối với khách hàng, Tập đoàn luôn đặt chữ tín lên hàng đầu; Tuân thủ phát luật Việt Nam và thông lệ Quốc Tế;
Ứng dụng công nghệ quản lý tiên tiến trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Với tôn chỉ "Năm Sao - Niềm Tin Cuộc Sống", chúng tôi cho rằng, chính chất lượng tạo nên phẩm chất, tạo ra sự thịnh vượng cho doanh nghiệp và cho cộng đồng, Đó là niềm tin, là tinh thần làm việc và văn hóa kinh doanh của Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao.


Five Star Group International
Thời tiết