Giới thiệu chung 
Tầm nhìn & sứ mệnh

Trở thành Tập đoàn đa ngành đứng đầu trong các lĩnh vực: Kinh doanh XNK phân bón; Đầu tư – phát triển BĐS tại Việt Nam.

Mở rộng phạm vi kinh doanh, phát triển thị trường ra các nước.


Liên kết - phát triển lớn mạnh trong lĩnh vực đầu tư dự án, đầu tư tài chính.

Đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân viên năng động, có trình độ chuyên môn giỏi, thích ứng nhanh thị trường và tâm huyết với nghề.

Từng bước chuẩn hóa, đa dạngcác loại hình dịch vụ theo đúng chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế.


Không ngừng sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng theo cơ chế một cửa.

Là biểu tượng uy tín mang tầm quốc tế: “Năm Sao – Niềm Tin Cuộc Sống”Five Star Group International
Thời tiết