Giới thiệu chung 
Danh hiệu - giải thưởng
Các danh hiệu và giải thưởng đã đạt được

  Các thành tích và giải thưởng đơn vị

Với những nỗ lực không ngừng, liên tục qua nhiều năm phấn đấu “Tập đoàn Quốc tế Năm Sao” đã đạt được nhiều giải thưởng, thành tích, huy chương, bằng khen, giấy khen cao quý của Chính phủ, Bộ Nông Nghiệp, Các tổ chức Hiệp hội, Đảng và Nhà nước trao tặng.


-     Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ 

Năm 2009: (QĐ 1780/QĐ-TTg ngày 05.11.2009)


-     Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Long An

Năm 2010: (QĐ số 1298/QĐ-UBND ngày 12.05.2010)

Năm 2009: (QĐ số 2608/QĐ-UBND ngày 09.10.2009)


-     Bằng khen của Ủy Ban Quốc Gia Hợp tác Quốc tế

Năm 2009: (QĐ số 054/QĐ-UBQG ngày 31.08.2009)

Năm 2007: (QĐ số 2292/UBQG ngày 20.12.2007)

Năm 2005: (QĐ số 146/QĐ ngày 14.09.2005)


-     Bằng khen của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn

Năm 2008: (QĐ số 1384/QĐ ngày 03.11.2008)

Năm 2005: (QĐ số 3016/QĐ ngày 01.11.2005)


-     Bằng khen của Bộ Công Nghiệp 

Năm 2007: (QĐ 25/QĐ-BTC ngày 20.06.2007)


-     Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Tiền Giang

Năm 2010: (QĐ số 1378/QĐ-UBND ngày 23.04.2010)


-     Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng

Năm 2005: (QĐ số 3641/KT-UB ngày 16.12.2005)


-     Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Đắc Lắc 

Năm 2005: (QĐ số 417 ngày 14.03.2005)


-     Bằng khen của Chủ tịch UBND Huyện Cần Đước

Năm 2010: (QĐ số 331/QĐ-UBND ngày 15.04.2010)


Các thành tích và giải thưởng cá nhân

Năm 2017

Doanh hiệu Thương hiệu Mạnh

Năm 2016

Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 

Năm 2011    

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba ( 452 – QĐ/CTN Ngày 28 tháng 3 năm 2011)

Năm 2010 

Thủ tướng Chính phủ Hoàng Gia Campuchia trao tặng Huân Chương cao quý “Đại Thượng Nhân” (Người có công trong công cuộc xây dựng Vương quốc Campuchia).

Năm 2009

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (QĐ số 137/QĐ-UB ngày 08/03/2010 của UBND huyện Cần Đước).

Bằng khen của Chủ tịch Tỉnh Long An (QĐ số 2608/QĐ-UBND ngày 09.10.2009)

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ NN & PT NT (QĐ số 2359/QĐ ngày 12.09.2009)

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 1780/QĐ-TTg ngày 05.11.2009)

Năm 2008

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (QĐ số 496/QĐ-UB ngày 07/03/2009 của UBND huyện Cần Đước).

Danh hiệu: Doanh nhân Tiêu biểu (QĐ số 2790/PTM-TĐKT ngày 01.10.2008)

Năm 2007

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (QĐ số 439/QĐ-UB ngày 07/03/2008 của UBND huyện Cần Đước).

Danh hiệu: Doanh nhân Thành đạt (QĐ số 24/QĐ-BTC ngày 23.06.2007)

Năm 2006

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (QĐ số 342/QĐ-UB ngày 14/03/2007 của UBND huyện Cần Đước).

Bằng khen của Hội Nông Dân Việt Nam (QĐ số 117 KT/HND ngày 02.10.2006)

Danh hiệu: Doanh nhân Thành đạt (QĐ số 1475/QĐ-BCN ngày 09.06.2006)

Năm 2005

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (QĐ số 560/QĐ-UB ngày 20/03/2006 của UBND huyện Cần  Đước).

Bằng khen của Chủ tịch Tỉnh Nam Định (QĐ số 288/QĐ/UB ngày 16.09.2005)

Năm 2004

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (QĐ số 03/QĐ-VT ngày 17/01/2005) của Tổng Cty Vật Tư Nông Nghiệp.

Huy chương: Vì Giai cấp Nông dân Việt Nam (QĐ số 131 KT/HND ngày 28.06.2004)

Năm 2003

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (QĐ số 06/QĐ-VT ngày 10/01/2004 của Tổng Cty Vật Tư Nông Nghiệp.

Chi tiết các sản phẩm đạt huy chương vàng tại các kỳ Hội chơ :
 

CÁC SẢN PHẨM ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀNG

TẠI HỘI CHỢ

NPK 18 - 16 - 6
(Năm Sao 997 - TVL)
Hội chợ triển lãm tuần lễ xanh Quốc tế - Việt Nam 2001
NPK 20 - 10 - 6
(Năm Sao 998 - TVL)
Hội chợ triển lãm Quốc tế - Cần Thơ - Việt Nam 2001
NPK 20 - 0 - 20
(Năm Sao 999 - TVL)
Hội chợ triển lãm Quốc tế - Cần Thơ - Việt Nam 2001
NPK 16 - 16 - 8 - 13SHội chợ triển lãm tuần lễ xanh Quốc tế - Việt Nam 2002
 NPK 25 - 25 – 5Hội chợ triển lãm tuần lễ xanh quốc tế - Việt Nam 2003
NPK 16-8-16+4SHội chợ triển lãm Quốc tế - Cần Thơ
NPK 20-20-0Hội chợ triển lãm Quốc tế - Cần Thơ
NPK 15-10-15Hội chợ triển lãm Quốc tế - Cần Thơ - Việt Nam 2002
NPK 10-20-15Hội chợ triển lãm Quốc tế - Cần Thơ - Việt Nam 2002
NPK 14-8-6Hội chợ triển lãm Quốc tế - Cần Thơ - Việt Nam
NPK 20 - 20 – 15Hội chợ triển lãm Quốc tế - Cần Thơ - Việt Nam 2004
NPK 15 - 15 – 15Hội chợ triển lãm Quốc tế - Cần Thơ - Việt Nam 2004
NPK 20 - 16 – 8+TEHội chợ triển lãm Quốc tế - Cần Thơ - Việt Nam 2006
NPK 20 - 20 – 15+TEHội chợ triển lãm Quốc tế - Cần Thơ - Việt Nam
NPK 19-19-19+9S+TEHội chợ Công nghiệp Quốc tế 2007 

BẰNG KHEN, GIẤY KHEN, CÚP VÀNG, CHỨNG NHẬN

NƠI CẤP, NĂM CẤP

Gỉai thưởng Bông lúa vàng Việt Nam (nhiều năm liền)Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế tại Cần Thơ, Sóc Trăng
Huy chương vì giai cấp Nông dân Việt Nam 2004Hội Nông dân Việt Nam
Thương hiệu Bạn nhà nông Việt Nam ba năm liền 2004-2006Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam
Danh hiệu Doanh nhân thành đạt 2006Hội chợ Công nghiệp Quốc tế Tp.Hồ Chí Minh
Giải cầu vàngBộ Công nghiệp, năm 2004
Trâu vàng đất Việt 2006
Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩnNăm 2004
Cúp vàng vì  sự nghiệp xanh Việt Nam (nhiều năm liền)Hội chợ triển lãm tuần lễ xanh Quốc tế - Việt Nam 2001, 2002, 2003
Thương hiệu Vàng chất lượng ngành nông nghiệpHội chợ nông nghiệp Sóc Trăng 2006
Sao vàng đất Việt2005
Thương hiệu ấn tượng2004
Cúp vàng thương hiệu công nghiệp Việt NamHội chợ Công nghiệp Quốc tế Tp.Hồ Chí Minh 2006
Chứng nhận ISO 9001-20002005
Bằng khenHội chợ triển lãm tuần lễ xanh Quốc tế - Việt Nam 2001
Bằng khenHội chợ triển lãm Quốc tế - Cần Thơ - Việt Nam 2002
Bằng khenUy ban quốc gia về hợp tác kinh tế
Bằng khen cho 08 sản phẩm
Các kỳ hội chợ triển lãm
Bằng khen của UBND tỉnh Lâm ĐồngHội chợ du lịch, Thương mại& Công nghệ
Bằng khen của UBND tỉnh ĐắkLắcFestivan Tây Nguyên 2005
Cúp vàng công nghiệp Việt Nam 2006, 2007Hội chợ Công nghiệp Quốc tế Tp.Hồ Chí Minh
Cúp vàng thương hiệu công nghiệp hàng đầu Việt NamHội chợ Công nghiệp Quốc tế Tp.Hồ Chí Minh 2007
Bông lúa Vàng thương hiệu Việt 2007Hội chợ nông nghiệp Sóc Trăng 2007
Cup vang thuong hieu hoi nhap phat triển 2007Hội chợ thương mại nông nghiệp thủy sản bến tre 2007
Cúp vàng top ten thương hiệu việt 2007Mạng Thương hiệu việt
Cúp vàng thương hiệu việt 2005Mạng Thương hiệu việt
Bằng khen của CT UBND tỉnh Bến TreHội chợ thương mại nông nghiệp thủy sản bến tre 2007
Giải sao vàng đất viêt 2007Tại Hà Nội
Cup vàng Nong Nghiệp 2007Hội chợ nông nghiệp quốc tế 2007 tại TP.HCm
Huy chương Vàng 19-19-9+9SHội chợ nông nghiệp quốc tế 2007 tại TP.HCm
Huy chương Vàng 20-8-16+TEHội chợ nông nghiệp quốc tế 2007 tại TP.HCm
Cúp Trâu Vàng Đất Việt (thương hiệu)Hội chợ nông nghiệp quốc tế 2007 tại TP.HCm do TU hội ND trao tặng
Huy chương Vàng 19-19-9+9SHội chợ festival cồng chiêng 2007
Huy chương Vàng 20-8-16+TEHội chợ festival cồng chiêng 2007
Cúp vàng hội nhậpHội chợ festival cồng chiêng 2007
Bông lúa vàng 2008Hội chợ nông nghiệp sóc trăng 2008

  
 
                                                  
                      
Five Star Group International
Thời tiết