Tin dự án Năm Sao     Các tin khác   
 
NHIỀU HẠNG MỤC HẠ TẦNG ĐƯỢC GẤP RÚT HOÀN THÀNH TẠI THÀNH PHỐ SINH THÁI NĂM SAO

      Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đang gấp rút hoàn thành nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng như cảnh quan thiên nhiên tại dự án Thành phố Sinh thái Năm Sao để bước vào giai đoạn 2.


      Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật tại dự án:

Năm Sao

Five Star Group International